วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา Nakhonratchasima Collage of Vocational Technology (A-TECH) 199 หมู่ที่ 4 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 Tel 044 955111-4 Fax 044 955 112
a-tech