ช่างยนต์ (Auto Mechanics)

2techAutoMobileDetail

ซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  เครื่องยนต์ดีเซล  ถอดประกอบ  บำรุงรักษารถจักรยานยนต์รถยนต์  ซ่อมชิ้นส่วนรถยนต์  ซ่อมสี  ตัวถัง  ช่วงล่าง  ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  ระบบฉีดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนดีเซล  ระบบปรับอากาศในรถยนต์  เกียร์อัตโนมัติ ซ่อมเครื่องยนต์ทางการเกษตรหรือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมเครื่องกล  Mechanical Engineering