ช่างไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power Technology)

2industrialDetail

ติดตั้ง  ควบคุมไฟฟ้า  อ่านแบบเขียนแบบไฟฟ้า  ประมาณการวัสดุในการงานติดตั้งตรวจซ่อมประกอบทดลองวงจรไฟฟ้านิวเมติกส์  ไฮดรอลิกส์  พีแอลซี  เครื่องมือกลไฟฟ้าติดตั้งตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ  ศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า  Electrical Engineering  เทคโนโลยีไฟฟ้า  เทคโนโลยีโทรคมนาคม