ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ เอเทค ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันตกแต่งโมเดลรถ Toyota ในงาน Toyota Motor Sport 2016

ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันตกแต่งโมเดลรถ Toyota ในงาน Toyota Motor Sport 2016 ได้แก่

นายบรรพต คงสืบ ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

นายองอาจ รุ่งระวี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นายธนายุทธ กมลมา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2