เอ-เทค วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา จัดโครงการอาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ ปี 59

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา (เอ-เทค) ได้จัดโครงการ “อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ” โดยได้นำนักศึกษาในแผนกช่างอุตสากรรม และแผนกบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริการวิชาการ-วิชาชีพ ณ ศูนย์ ชรบ.ต.บ้านโพธิ์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการจัดบอร์ดวิชาการให้ความรู้ และซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านโพธิ์ รวมถึงการซ่อมแซมบำรุงประตูหน้าต่าง การทำความสะอาด ตัดหญ้า และพรวนดินให้กับต้นไม้ในพื้นที่วัดหนองบัว ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในชุมชนที่ได้ให้การตอบรับ โดยได้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหาย รวมถึงยานพาหนะมารับเข้าตรวจเช็ค และซ่อมแซมกันเป็นจำนวนมาก