ติดต่อสอบถาม

 

ที่อยู่: วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา
199 หมู่ที่ 4 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310

Address: Nakhon Ratchasima Vocational College of Technology

199 Mittraphab Road Mueng District Nakhon Ratchasima, Thailand 30310

โทรศัพท์:  044-955111-4, 086-4688822, 086-4688833, 086-4688833, 086-4688866

โทรสาร:  044-955 112

E-mail: atechcollege@gmail.com

Facebook: facebook.com/atech.ac.th

แผนที่

map