เอ-เทค จัดการแข่งขัดกีฬาต้านยาเสพติด

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา (เอ-เทค) ได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เอ-เทคเกมส์ ซึ่งเป็นกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมถึงเป็นการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง และห่างไกลจากยาเสพติด ทั้งนี้ได้จัดการแข่งขันออกเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง และฟุตซอลชาย