เอ-เทค ต้อนรับคณะทำงานตรวจศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 1

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา (เอ-เทค) ได้ต้อนรับคณะทำงานตรวขสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนครราชสีมา 5 ในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 1 สำหรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร สาขาช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) และสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)