เอ-เทค จัดโครงการ 999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา พร้อมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอื่นทั่วประเทศ ได้ดำเนินโครงการ 999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตร และปฏิญาณตนเป็นคนดีของสังคมในการเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ โดยจะยึดมั่นในคำปฏิญานนี้สืบต่อไป