เอ-เทค ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน Cabling Contest 2016

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา (เอ-เทค)ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 4 Cabling Contest 2016 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรงมอวานี ขอนแก่น โฮเทล จังหวัดขอนแก่น